1. Trang chủ
  2. Các chức năng với phân hệ Khách hàng

Các chức năng với phân hệ Khách hàng

1. Mục đích:

Hướng dẫn kế toán dịch vụ thực hiện các chức năng với khách hàng.

2. Cách thực hiện:

  • Các chức năng trên phân hệ Khách hàng bao gồm:

  • Người dùng có thể Tải lên tài liệu mới hoặc Thêm thư mục:

  • Tải lên tài liệu mới:

  • Thêm thư mục tài liệu mới:

  • Nhập tên thư mục cần tạo sau đó nhấn Tạo:

  • Người dùng có thể Phân công các nhân viên phụ trách khách hàng đó:

  • Bỏ theo dõi khách hàng:

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?