1. Trang chủ
 2. R57 (Phát hành ngày 19/07/2024)
 3. Cho phép mua ASP Kế toán kèm với Hóa đơn điện tử meInvoice, Chữ ký số từ xa eSign, Xử lý hóa đơn meInvoice

Cho phép mua ASP Kế toán kèm với Hóa đơn điện tử meInvoice, Chữ ký số từ xa eSign, Xử lý hóa đơn meInvoice

1. Nội dung

Từ phiên bản R57, người dùng có thể đặt mua combo MISA ASP kế toán cùng với các sản phẩm meInvoice Xử lý hóa đơn, meInvoice Phát hành hóa đơn, MISA eSign ký số từ xa ngay trên MISA ASP Quản lý để đáp ứng nhu cầu mua chung các sản phẩm dành cho doanh nghiệp với giá bán combo ưu đãi tốt hơn giá mua từng sản phẩm.

2. Chi tiết gói sản phẩm

2.1. Gói sản phẩm dành cho Doanh nghiệp

 • Gói cơ bản (trị giá 2.700.000 VNĐ): Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê KTDV bao gồm 2 phần mềm:
  1. Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp thuê kế toán dịch vụ- MISA ASP kế toán gói Enterprise
  2. Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn.
 • Gói toàn diện (trị giá 3.500.000 VNĐ): Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê KTDV bao gồm 3 phần mềm:
  1. Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp thuê kế toán dịch vụ- MISA ASP kế toán gói Enterprise
  2.  Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn
  3. Phần mềm Chữ ký số từ xa- MISA eSign.
 • Gói nâng cao (trị giá 4.000.000 VNĐ): Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê KTDV bao gồm 4 phần mềm:
  1.  Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp thuê kế toán dịch vụ- MISA ASP kế toán gói Enterprise
  2. Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn
  3. Phần mềm Chữ ký số từ xa- MISA eSign
  4. Phần mềm Xử lý hóa đơn – MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn.

Quy định khi mua gói sản phẩm dành cho Doanh nghiệp:

 • Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán – MISA ASP Kế toán đóng trong Bộ giải pháp chỉ được sử dụng thông qua nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP (https://asp.misa.vn), được tạo tối đa 03 dữ liệu cho mỗi năm tài chính và không đáp ứng cho Doanh nghiệp đa chi nhánh.
 • Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ thanh toán phí tối thiểu 12 tháng/lần.
 • Khách hàng có nhu cầu mua thêm tài nguyên sử dụng (số lượng hóa đơn của phần mềm Phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm Xử lý hóa đơn) sẽ áp dụng mức giá tại báo giá bán lẻ của các sản phẩm có trong bộ giải pháp.

2.2. Gói sản phẩm dành cho Hộ kinh doanh

 • Gói cơ bản (trị giá 2.700.000 VNĐ): Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê KTDV bao gồm 2 phần mềm:
  1. Phần mềm kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê kế toán dịch vụ- MISA ASP kế toán.
  2. Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn.
 • Gói toàn diện (trị giá 3.000.000 VNĐ): Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê KTDV bao gồm 3 phần mềm:
  1. Phần mềm kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê kế toán dịch vụ- MISA ASP kế toán.
  2.  Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn
  3. Phần mềm Chữ ký số từ xa dành cho hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Gói nâng cao (trị giá 3.500.000 VNĐ): Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê KTDV bao gồm 4 phần mềm:
  1.  Phần mềm kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê kế toán dịch vụ- MISA ASP kế toán.
  2. Phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn
  3. Phần mềm Chữ ký số từ xa dành cho hộ, cá nhân kinh doanh
  4. Phần mềm Xử lý hóa đơn dành cho hộ, cá nhân kinh doanh – MISA meInvoice, gói 300 hóa đơn.

Quy định khi mua gói sản phẩm dành cho Hộ kinh doanh:

 • Phần mềm kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê dịch vụ kế toán – MISA ASP Kế toán đóng trong Bộ giải pháp chỉ được sử dụng thông qua nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP (https://asp.misa.vn). Khách hàng được tạo ba dữ liệu kế toán cho mỗi năm tài chính.
 • Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thuê dịch vụ kế toán thanh toán phí tối thiểu 12 tháng/lần
 • Khách hàng có nhu cầu mua thêm tài nguyên sử dụng (số lượng hóa đơn của phần mềm Phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm Xử lý hóa đơn) sẽ áp dụng mức giá tại báo giá bán lẻ của các sản phẩm có trong bộ giải pháp.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên MISA ASP Quản lý, phân hệ Khách hàng, nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Đặt hàng và chọn Mua combo sản phẩm:

 • Chương trình tải lên giao diện mua combo sản phẩm. Tại đây, người dùng có thể nhấn vào Xem báo giá để xem chi tiết các gói sản phẩm dành cho Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh như đã nêu ở mục 2. Chi tiết gói sản phẩm.
 • Chọn mua cho đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp hoặc Hộ kinh doanh.
  Dưới đây là hướng dẫn cho trường hợp chọn gói Doanh nghiệp. Gói Hộ Kinh Doanh thực hiện tương tự.
 • Sau khi lựa chọn gói sản phẩm phù hợp, người dùng chọn Đồng ý.

 • Sau đó chọn đối tượng Xuất hóa đơn và đối tượng gửi thông báo đơn hàng:
  Chọn đối tượng xuất hóa đơn (1): Chọn đối tượng là Khách hàng để hệ thống tự động lấy thông tin xuất hóa đơn theo thông tin của từng khách hàng. Nếu chọn đối tượng Khác thì người dùng phải tự khai báo các thông tin để MISA xuất hóa đơn.
  Chọn đối tượng gửi thông báo đơn hàng(2):
  + Ngầm định chọn Kế toán dịch vụ: Chương trình sẽ gửi các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Kế toán dịch vụ.
  + Nếu chọn đối tượng Khác: Kế toán dịch vụ phải tự khai báo thông tin người nhận các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Kế toán dịch vụ.

 • Khai báo mã số thuế của những đơn vị khách hàng cần đặt mua sản phẩm.
 • Để chọn mua phần mềm cho nhiều khách hàng, người dùng chọn Thêm dòng.
  Nếu muốn thêm hàng loạt khách hàng chưa có trong danh sách khách hàng thì thực hiện chức năng Thêm khách hàng hàng loạt (3):

 • Tại cột Chọn sản phẩm, nhấn Chọn tại dòng tương ứng với từng khách hàng:

 • Chương trình tải lên cửa sổ Chọn sản phẩm
 • Nhấn trỏ xuống tại mục Gói sản phẩm, chương trình hiển thị danh sách 3 gói sản phẩm dành cho doanh nghiệp:
  – Gói cơ bản (MISA ASP Kế toán – Hóa đơn)
  – Gói toàn diện (MISA ASP Kế toán – Hóa đơn – Chữ ký số)
  – Gói nâng cao (MISA ASP Kế toán – Hóa đơn – Chữ ký số – Xử lý hóa đơn)

 • Người dùng lựa chọn gói sản phẩm theo nhu cầu, chọn Tính giá trị đơn hàng
 • Ví dụ trường hợp người dùng chọn Gói cơ bản (MISA ASP Kế toán – Hóa đơn), thực hiện tương tự cho 2 gói sản phẩm còn lại.
 • Tại mục Thông tin sản phẩm: Điền số năm mua và mã giảm giá (nếu có)

 • Người dùng có thể chọn mua thêm các tài nguyên: Hóa đơn điện tử đầu ra, Vé điện tử, Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, Hóa đơn bán lẻ xăng dầu tại mục Chọn tài nguyên mua thêm bằng cách chọn từng tab tài nguyên tương ứng và tích chọn vào gói sản phẩm cần mua thêm.

 • Sau khi đã chọn xong gói sản phẩm cần mua, nhấn Tính giá trị đơn hàng
 • Chương trình tải lên tổng tiền giá trị đơn hàng và chi tiết số tiền từng sản phẩm đã đăt mua. Người dùng kiểm tra lại và nhấn Đồng ý

 • Thực hiện tương tự lần lượt cho từng dòng khách hàng.
 • Sau khi hoàn thành, chương trình tải lên thông tin gói sản phẩm mua, tài nguyên mua thêm và tổng tiền thanh toán theo từng khách hàng:

 • Người dùng khai báo đầy đủ các thông tin tại các trường thông tin yêu cầu như: Người đại diện, chức vụ,…và thông tin dữ liệu kế toán.

 • Nhấn Tiếp tục, chương trình tải lên form Xác nhận thông tin đơn hàng:
 • Người dùng chọn lần lượt từng công ty (1) để kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt hàng.
 • Tích chọn Tôi đã kiểm tra và xác nhận những thông tin trên là chính xác.(2)

 • Nhấn Tiếp tục, chương trình hiển thị lại toàn bộ thông tin thanh toán để người dùng kiểm tra lại.
 • Người dùng chọn xem Thỏa thuận mua hàng trước khi tích chọn tại ô Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng.

 • Chương trình sẽ gửi thông báo đặt hàng thành công về quả chuông, tại nội dung thông báo, chọn Xem chi tiết

 • Chương trình tải lên giao diện Thanh toán & kích hoạt như sau:

 • Tại cột chức năng, người dùng chọn Sao chép thông tin thanh toán để gửi cho khách hàng thanh toán:

 • Hoặc nhấn trỏ xuống để chọn Thanh toán ngay:

 • Chương trình chuyển tiếp đến giao diện thanh toán:
 • Tại đây, người dùng chọn phương thức thanh toán và tích chọn tại ô Tôi đồng ý với Thỏa thuận mua hàng.
 • Nhấn Thanh toán ngay

 • Chương trình chuyển tiếp đến giao diện thanh toán trên Jetpay, điền thông tin thanh toán

 • Chương trình tải lên thông báo sau khi thanh toán thành công kèm theo link kích hoạt MISA ASP và Link kích hoạt các sản phẩm còn lại.

  • Xem hướng dẫn kích hoạt các sản phẩm theo hướng dẫn sau đây:

Kích hoạt phần mềm MISA ASP kế toán
– Kích hoạt phần mềm phát hành hóa đơn điện tử- MISA meInvoice
– Kích hoạt phần mềm Chữ ký số từ xa- MISA eSign
– Kích hoạt phần mềm Xử lý hóa đơn – MISA meInvoice

Cập nhật 11/07/2024

Bài viết này hữu ích chứ?