1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ

Giới thiệu về gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ

1. Hiện nay, MISA đang cung cấp sản phẩm AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng Kế toán dịch vụ đang hoạt động trên nền tảng MISA ASP và miễn phí sử dụng trong 01 năm tài chính đầu tiên.

2. Điểm khác giữa sản phẩm AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ và sản phẩm AMIS Kế toán thông thường là:

 • AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ: Doanh nghiệp có thể xem báo cáo và gửi tài liệu=> Đúng với nhu cầu của doanh nghiệp (không cần sử dụng các nghiệp vụ khác do đã thuê Kế toán dịch vụ thực hiện), chi phí rẻ.
 • AMIS Kế toán thông thường: Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ=> Nếu doanh nghiệp sử dụng gói này sẽ lãng phí do các nghiệp vụ khác trên phần mềm doanh nghiệp ko sử dụng đến (đã thuê kế toán dịch vụ thực hiện), chi phí cao hơn.

3. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:

 • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
 • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
 • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc doanh nghiệp tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.

4. Số lượng user làm việc trên mỗi gói:

 • Đối với Kế toán dịch vụ: Không giới hạn số lượng kế toán dịch vụ có thể truy cập để làm việc.
 • Đối với Doanh nghiệp: Có tối đa 02 tài khoản truy cập:
  • 01 Tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
  • 01 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của doanh nghiệp phân quyền.
Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?