1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn KTDV cá nhân quản lý các công việc cần thực hiện cho một khách hàng

Hướng dẫn KTDV cá nhân quản lý các công việc cần thực hiện cho một khách hàng

1.Mục đích:

Cho phép KTDV cá nhân nắm được tiến độ thực hiện các công việc của từng khách hàng để có thể quản lý công việc của nhóm một cách hiệu quả và lên kế hoạch, sắp xếp thực hiện công việc hợp lý, tránh trường hợp bỏ sót công việc của khách hàng.

2.Cách thực hiện:

 • Trên phân hệ Công việc, tại mục Khách hàng, KTDV cá nhân có thể lọc theo khách hàng cần xem danh sách công việc:

 • Chương trình sẽ hiển thị thông tin các công việc của khách hàng vừa chọn, tại giao diện này KTDV cá nhân có thể xem được trạng thái của công việc, hạn hoàn thành và các thông tin chi tiết liên quan phục vụ cho công tác quản lý.

 • Ví dụ trường hợp thực hiện xem các công việc của công ty Hoàng Anh: Anh/chị có thể lọc các công việc theo trạng  thái để nắm được tình hình thực hiện các công việc của khách hàng:

  • Chọn trạng thái công việc Chưa thực hiện trong trường hợp cần xem các công việc chưa được thực hiện để từ đó sắp xếp, lên kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ:

  • Để theo dõi các công việc đang thực hiện, chọn trạng thái công việc Đang thực hiện:

  • Để xem các công việc đã hoàn thành và bàn giao các công việc đó cho khách hàng, chọn trạng thái công việc Đã hoàn thành:

  • Anh/chị cũng có thế nắm được các công việc đã được tạm hoãn thực hiện bằng cách lọc xem các công việc có trạng thái Tạm dừng:

 

Cập nhật 08/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?