1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn KTDV cá nhân theo dõi tiến độ thực hiện công việc

Hướng dẫn KTDV cá nhân theo dõi tiến độ thực hiện công việc

1.Mục đích:

Cho phép kế toán dịch vụ cá nhân theo dõi tiến độ thực hiện công việc để nắm được một cách tổng thể tình hình thực hiện công việc từ đó có thông tin để báo cáo cho cấp trên về các công việc đã hoàn thành cũng như kế hoạch thực hiện các công việc còn dang dở và chưa thực hiện.

2.Cách thực hiện:

 • Trên màn hình danh sách công việc, anh/chị có thể nắm được các công việc mình cần thực hiện trong ngày/tuần/tháng và trạng thái của mỗi công việc mà mình được giao:

 • KTDV cá nhân có thể thực hiện lọc xem các công việc theo từng trạng thái: Đã hoàn thành, Đang thực hiện, Chưa thực hiện hoặc Tạm dừng:

  • Chọn trạng thái công việc Chưa thực hiện trong trường hợp cần xem các công việc chưa được thực hiện để từ đó sắp xếp, lên kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ:

  • Để theo dõi các công việc đang thực hiện, chọn trạng thái công việc Đang thực hiện:

  • Để xem các công việc đã hoàn thành và bàn giao các công việc đó cho khách hàng, chọn trạng thái công việc Đã hoàn thành:

  • Anh/chị cũng có thế nắm được các công việc đã được tạm hoãn thực hiện bằng cách lọc xem các công việc có trạng thái Tạm dừng:

Cập nhật 10/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?