1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn trưởng nhóm KTDV phân công công việc cho nhân viên trong nhóm

Hướng dẫn trưởng nhóm KTDV phân công công việc cho nhân viên trong nhóm

1. Mục đích:

Cho phép trưởng nhóm kế toán dịch vụ phân công công việc cho các nhân viên dưới quyền một cách nhanh chóng, khoa học để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc chung của nhóm.

2. Cách thực hiện:

2.1. Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm:

  • Khi thực hiện thêm công việc mới, tại mục Giao cho, lựa chọn nhân viên được giao thực hiện công việc đó:

  • Nhấn Lưu để lưu lại thông tin công việc.

2.2. Thay đổi nhân sự thực hiện công việc:

  • Trong quá trình thực hiện công việc, trưởng nhóm KTDV có thể thực hiện thay đổi nhân sự thực hiện công việc do một số lý do phát sinh như: Nhân viên  nghỉ phép/nghỉ thai sản/nghỉ việc, công việc của nhân viên bị quá tải cần chia sẻ cho nhân viên khác trong nhóm để đảm bản tiến độ chung của nhóm,… Khi đó, trưởng nhóm KTDV có thể thực hiện thay đổi nhân sự thực hiện công việc như sau:
    • Đăng nhập vào nền tảng ASP, chọn công việc cần thay đổi nhân viên thực hiện. Chọn nhân viên thay thế công việc trong danh sách:

  • Sau khi lựa chọn nhân viên trong danh sách, nhấn Lưu để lưu lại chi tiết thay đổi.

 

Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?