1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn trưởng nhóm KTDV quản lý các công việc nhóm cần thực hiện trong một khoảng thời gian

Hướng dẫn trưởng nhóm KTDV quản lý các công việc nhóm cần thực hiện trong một khoảng thời gian

1. Mục đích:

Cho phép trưởng nhóm công ty kế toán dịch vụ nắm được các công việc cần thực hiện trong một khoảng thời gian: trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng, giúp quản lý các công việc của nhóm mình một cách khoa học và hiệu quả, tránh trường hợp bỏ sót công việc.

2. Cách thực hiện:

Trên màn hình giao diện công việc, cho phép trưởng nhóm KTDV nắm được các công việc cần thực hiện trong Hôm nay/Tuần này/Tháng này và 30 ngày tới, phục vụ cho việc quản lý công việc của nhóm được thuận tiện và nhanh gọn:

Lưu ý: Các công việc cần thực hiện trong ngày sẽ được đánh dấu màu đỏ nhằm nâng cao mức độ quan trọng của công việc để người sử dụng dễ nhận biết và ưu tiên thực hiện trước.

Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?