1. Trang chủ
 2. Kế toán dịch vụ đánh giá mức độ hài lòng khi sử dụng MISA ASP

Kế toán dịch vụ đánh giá mức độ hài lòng khi sử dụng MISA ASP

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ để lại ý kiến đóng góp, đánh giá về mức độ hài lòng khi sử dụng MISA ASP, MISA sẽ dựa vào những ý kiến đóng góp đó để cải tiến phần mềm tốt hơn nữa.

2. Các bước thực hiện

 • Đối với những khách hàng sử dụng phần mềm từ 60 ngày trở lên, chương trình tự động hiển thị giao diện như sau:
 • Tích chọn thang điểm đánh giá cho sản phẩm.
 • Để lại ý kiến đóng góp về sản phẩm.
 • Nhấn Gửi phản hồi.

Lưu ý:

   • Nếu chưa có thời gian đánh giá ngay, kế toán dịch vụ có thể tắt giao diện này để làm việc bằng cách nhấn Đóng.
   • Nếu đánh giá mức điểm từ 6 trở xuống (tức chưa hài lòng với sản phẩm), vui lòng ghi rõ lý do để MISA cải  tiến sản phẩm tốt hơn.
Cập nhật 27/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?