1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ lấy mã giảm giá mua phần mềm AMIS Kế toán

Kế toán dịch vụ lấy mã giảm giá mua phần mềm AMIS Kế toán

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ cách lấy mã giảm giá mua dịch vụ AMIS Kế toán sau đó nhập trên đơn hàng khi mua để được hưởng ưu đãi theo chính sách của MISA khi mua hàng

2. Các bước thực hiện

  • Nhấn vào avatar đơn vị, nhấn Lấy mã giảm giá.

Lưu ý: Kế toán dịch vụ có thể cung cấp mã giảm giá cho doanh nghiệp tự mua AMIS Kế toán.

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?