1. Trang chủ
  2. Khai báo đúng thông tin kỳ tính dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp

Khai báo đúng thông tin kỳ tính dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp

1. Nội dung

Khi Kế toán dịch vụ khai báo thông tin kỳ tính dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp, với các dịch vụ thực hiện theo lần như Quyết toán thuế hay tư vấn bộ máy kế toán, có thể khai báo được kỳ tính phí theo Lần hoặc Vụ việc để phản ánh đúng kỳ tính phí.

2. Các bước thực hiện

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?