1. Trang chủ
  2. 3. Mẹo sử dụng nền tảng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khi sửa mẫu công việc thì các công việc đang áp dụng theo mẫu đó có bị thay đổi không?

Khi sửa mẫu công việc thì các công việc đang áp dụng theo mẫu đó có bị thay đổi không?

Nội dung

Trả lời

Khi sửa mẫu công việc thì các công việc đang áp dụng theo mẫu đó không bị thay đổi.

Cụ thể:

Đối với các công việc áp dụng theo mẫu, được tạo trước thời điểm mẫu công việc bị sửa thì nội dung công việc đó vẫn giữ nguyên theo mẫu ban đầu.

Các công việc tạo ra sau thời điểm mẫu công việc bị sửa thì sẽ áp dụng theo nội dung mới của mẫu công việc.

Cập nhật 15/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan