1. Trang chủ
 2. Kế toán dịch vụ mua phần mềm Amis kế toán hộ khách hàng

Kế toán dịch vụ mua phần mềm Amis kế toán hộ khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ đặt mua Amis kế toán (gói sản phẩm dành cho doanh nghiệp sử dụng Kế toán dịch vụ)

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào nền tảng MISA ASP, tại mục Khách hàng, nhấn Amis Kế toán, chọn Mua ngay.

2. Thực hiện mua Amis kế toán trên MISA store.

Lưu ý: Kế toán dịch vụ nhập mã giảm giá/mã giới thiệu (nếu có) khi đặt mua hộ khách hàng đế khách hàng được hưởng ưu đãi theo chính sách của MISA. Xem hướng dẫn lấy mã giảm giá tại đây.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Kích hoạt tài khoản.

4. Sau khi mua thành công, MISA sẽ gửi email đồng thời email thông báo tài khoản đăng nhập AMIS Kế toán cho Kế toán dịch vụ và doanh nghiệp.

 • Với kế toán dịch vụ: Gửi qua email của người thực hiện mua.
 • Với doanh nghiệp: Gửi qua email mà kế toán dịch vụ khai báo khi thực hiện mua.

5. Kế toán dịch vụ truy cập tài khoản AMIS Kế toán của doanh nghiệp để thực hiện công việc kế toán hoặc phân công cho nhân viên phụ trách thực hiện.

3. Lưu ý chung

1. Về số lượng user làm việc trên mỗi gói:

 • Đối với Kế toán dịch vụ: Không giới hạn số lượng kế toán dịch vụ có thể truy cập để làm việc.
  • 01 Tài khoản Admin AMIS Kế toán chính là Admin ASP.
  • Admin có thể phân công cho nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng theo 2 vai trò: Vai trò Quản lý AMIS Kế toán, vai trò Nhân viên nhập liệu.
  • Nếu Là nhân viên kế toán dịch vụ (không phải là admin ASP) thực hiện mua  AMIS Kế toán cho doanh nghiệp thì nhân viên đó sẽ có vai trò là Nhân viên nhập liệu.
 • Đối với Doanh nghiệp: Có tối đa 02 tài khoản truy cập:
  • 01 Tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
  • 01 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của doanh nghiệp phân quyền.

2. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:

 • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
 • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
 • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc doanh nghiệp tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?