1. Trang chủ
 2. Kế toán dịch vụ mua phần mềm ASP Kế toán cho hàng loạt khách hàng

Kế toán dịch vụ mua phần mềm ASP Kế toán cho hàng loạt khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn KTDV mua phần mềm ASP Kế toán cùng lúc cho hàng loạt khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Đặt hàng

1. Tại danh sách Khách hàng, chọn chức năng Mua hàng loạt.

2. Khai báo thông tin khách hàng.

 • Chọn gói sản phẩm.

Lưu ý: Không thể mua cùng lúc cho 2 đối tượng là Doanh nghiệpHộ kinh doanh.

 • Khai báo năm tài chính cần mua cho khách hàng.
 • Chọn đối tượng nhận hóa đơn và thông báo đơn hàng: Nên tích chọn đối tượng Khách hàng để MISA gửi trực tiếp hóa đơn và thông tin đơn hàng qua email, số điện thoại của từng khách hàng, khách hàng sẽ nắm được chi tiết thông tin đơn hàng và phương thức thanh toán.
  • Nếu chọn Kế toán dịch vụ: Chương trình sẽ gửi thông báo đơn hàng và hóa đơn cho Kế toán dịch vụ trực tiếp mua hộ khách hàng.
  • Nếu chọn đối tượng Khác: Kế toán dịch vụ phải khai báo thông tin người nhận hóa đơn, thông báo đơn hàng, thông tin nhận hóa đơn tài chính của từng khách hàng.

 • Khai báo danh sách khách hàng mua phần mềm.
  • Nếu khách hàng đã có trên danh mục, chọn khách hàng cần mua.
  • Nếu chưa khai báo danh mục khách hàng, có thể khai báo trực tiếp thông tin khách hàng hoặc thêm nhanh khách hàng vào danh mục.

 • Khai báo Thông tin dữ liệu kế toánPhương pháp tính thuế GTGT của từng khách hàng.

Lưu ý: Khai báo chính xác email, số điện thoại của người đại diện pháp luật vì thông tin này sẽ được dùng để tạo tài khoản đăng nhập phần mềm.

3. Xác nhận đơn hàng.

 • Kiểm tra lại danh sách khách hàng, năm tài chính cần mua…
 • Click vào từng khách hàng để kiểm tra lại thông tin chi tiết.
 • Tích chọn Tôi đã kiểm tra và xác nhận thông tin trên là đúng, nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn Đặt hàng.

 • Chương trình sẽ gửi thông tin đơn hàng về email/sđt của đối tượng đã chọn tại Bước 2.
 • Sau khi đặt hàng thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo tại biểu tượng hình chuông.

Bước 2: Thanh toán

 • Trường hợp khách hàng nhận thông tin đơn hàng, thực hiện thanh toán theo nội dung email.

 • Trường hợp kế toán dịch vụ nhận thông tin đơn hàng, hướng dẫn khách hàng chuyển khoản vào số tài khoản chương trình thông báo.

3. Lưu ý:

Sau khi đặt hàng thành công, KTDV có thể kích hoạt phần mềm hộ khách hàng luôn, sau khi KTDV kích hoạt, khách hàng có thể sử dụng phần mềm ngay.

Lưu ý: Nếu đơn hàng chưa được thanh toán, khách hàng có thể sử dụng phần mềm trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm KTDV kích hoạt.

 • Nhấn Kích hoạt hàng loạt.

 • Kiểm tra kết quả kích hoạt tại hình quả chuông.

Cập nhật 22/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?