1. Trang chủ
  2. Phân công công việc cho nhân viên trong công ty

Phân công công việc cho nhân viên trong công ty

1. Mục đích:

Giám đốc công ty thực hiện phân công công việc cho các thành viên trong công ty.

2. Cách thực hiện:

2.1. Phân công công việc cho các nhân viên trong công ty:

Khi thực hiện thêm công việc mới, tại mục Giao cho, lựa chọn nhân viên thực hiện công việc đó:

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin công việc.

2.2. Thay đổi nhân sự thực hiện công việc:

  • Trong quá trình thực hiện công việc giám đốc có thể thực hiện thay đổi nhân sự thực hiện công việc do một số lý do phát sinh như: Nhân viên nghỉ phép/nghỉ thai sản/nghỉ việc, công việc của nhân viên bị quá tải cần chia sẻ cho nhân viên khác để đảm bản tiến độ chung của công ty,… Khi đó, giám đốc công ty kế toán dịch vụ thực hiện thay đổi nhân sự thực hiện công việc như sau:
  • Đăng nhập vào nền tảng ASP, chọn công việc cần thay đổi nhân viên thực hiện. Chọn nhân viên thay thế công việc trong danh sách:

  • Sau khi lựa chọn nhân viên trong danh sách, nhấn Lưu để lưu lại chi tiết thay đổi.
Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?