1. Trang chủ
  2. Tạo lại đơn hàng

Tạo lại đơn hàng

Khi thực hiện mua mới hàng loạt, cho phép tạo lại đơn hàng nếu đơn hàng cũ bị sai, tránh trường hợp đơn hàng cũ bị sai (kể cả đã kích hoạt key hay chưa) thì đều không thể tạo lại đơn hàng khác.

Có thể tạo nhanh đơn hàng mới từ đơn hàng đã tạo.

  • Vào danh sách đơn hàng.

  • Tại đơn hàng sai, nhấn Nhân bản.

  • Chương trình hiển thị thông tin đơn hàng sai, sửa lại thông tin sai và thực hiện các bước mua hàng như bình thường.
Cập nhật 22/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?