1. Trang chủ
 2. Quản lý mẫu công việc trên Webapp

Quản lý mẫu công việc trên Webapp

1. Mục đích

Giúp kế toán dịch vụ biết cách tạo và quản lý các mẫu công việc để xây dựng quy trình làm việc chi tiết cho các đầu việc lớn hoặc các gói dịch vụ kế toán mà họ cung cấp.

Khi có khách hàng mới, Kế toán dịch vụ có thể áp dụng mẫu công việc để tạo nhanh công việc theo gói dịch vụ mà khách hàng đã thuê.

2. Các bước thực hiện

Phần mềm cho phép quản lý mẫu công việc với các chức năng: Tạo mới, sửa, xóa mẫu công việc.

 • Để quản lý mẫu công việc, trên webapp ASP, mở tab Công việc, nhấn chọn Quản lý mẫu công việc:

Phần mềm sẽ điều hướng đến trang danh sách Mẫu công việc. Có thể xem được danh sách mẫu công việc theo các thông tin: tên mẫu công việc, người tạo mẫu công việc. Ngoài ra còn có các chức năng để quản lý mẫu công việc, bao gồm:

 • Tạo mẫu công việc: Xem chi tiết hướng dẫn tạo mẫu công việc tại đây
 • Thêm công việc

Có thể thêm công việc cho khách hàng mới từ mẫu công việc đã tạo, chi tiết cách thêm công việc xem tại đây.

 • Sửa mẫu công việc: Trong trường hợp kế toán dịch vụ cần sửa mẫu công việc để thuận tiện cho nhu cầu quản lý thì thực hiện như sau:
  • Để sửa mẫu công việc, nhấn vào mũi tên bên cạnh dòng Thêm công việc, chọn Sửa
  • Nhấp chuột vào thông tin cần sửa để nhập thông tin mới
Form sửa mẫu công việc
  • Để sửa công việc chi tiết, kích đúp chuột vào dòng công việc chi tiết muốn sửa sau đó thực hiện sửa chi tiết công việc:
 • Nhấn vào biểu tượng thùng rác bên phải để xóa công việc chi tiết:

 • Sau khi sửa xong, nhấn Lưu để lưu lại mẫu công việc.
 • Xóa mẫu công việc: Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng mẫu công việc nữa, kế toán dịch vụ có thể thực hiện xóa mẫu công việc đã tồn tại trên chương trình:
  • Để sửa mẫu công việc, nhấn vào mũi tên bên cạnh dòng Thêm công việc, chọn Xóa:
Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?