1. Trang chủ
 2. Theo dõi các công việc phân công cho từng nhân viên

Theo dõi các công việc phân công cho từng nhân viên

1. Mục đích:

Cho phép giám đốc công ty kế toán dịch vụ quản lý và theo dõi các công việc phân công cho từng nhân viên để nhanh chóng nắm bắt được tiến độ thực hiện công việc từ đó đưa ra những định hướng, kế hoạch giúp nhân viên thực hiện công việc một cách hiệu quả, kịp tiến độ đã đề ra.

2. Cách thực hiện:

 • Tại phân hệ Công việc, chọn nhân viên thực hiện công việc tại mục Giao cho:

 • Chương trình sẽ hiển thị các công việc liên quan đến nhân viên đó để giám đốc quản lý trên màn hình danh sách công việc:

 • Giám đốc có thể nắm được trạng thái các công việc của nhân viên như: Đã thực hiện hay chưa thực hiện, các công việc thực hiện còn dang dở hoặc những công việc đã tạm dừng, tạm hoãn chưa thực hiện bằng cách Lọc theo trạng thái công việc tại cột Trạng thái. Từ đó nắm được tiến độ thực hiện công việc của nhân viên và đưa ra những định hướng, chỉ đạo phù hợp để nhân viên có thể hoàn thành tốt công việc được giao.

 • Trong trường hợp cần xem chi tiết các công việc của nhân viên theo từng khách hàng cụ thể, giám đốc có thể thực hiện lọc tại cột Khách hàng. Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm các công việc phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của anh/chị:

 • Giám đốc có thể thực hiện lọc theo loại công việc:
  • Chọn Tất cả trong trường hợp muốn xem tất cả các loại công việc của nhân viên.
  • Chọn Công việc trong trường hợp muốn xem các đầu việc lớn mà nhân viên được giao.
  • Chon Công việc chi tiết trong trường hợp muốn xem các công việc con mà nhân viên cần thực hiện.

Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?