1. Trang chủ
  2. Một số tiện ích khi tìm kiếm kế toán dịch vụ trên website ASP

Một số tiện ích khi tìm kiếm kế toán dịch vụ trên website ASP

1. Xem các Kế toán dịch vụ hàng đầu

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Xem các bài viết về kế toán dịch vụ hàng đầu

  • Chọn mục Kiến thức, nhấn tab Đơn vị KTDV hàng đầu.
  • Nhấn vào bài viết để xem nội dung chi tiết.

3. Để lại thông tin và nhu cầu để được hỗ trợ tìm kiếm Kế toán dịch vụ.

  • Với doanh nghiệp có nhu cầu thuê kế toán dịch vụ nhưng không có thời gian để trực tiếp tìm kiếm kế toán dịch vụ phù hợp thì có thế để lại thông tin và nhu cầu để được hỗ trợ.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

  • MISA sẽ nhanh chóng hỗ trợ gửi thông tin và nhu cầu của doanh nghiệp đến kế toán dịch vụ phù hợp nhất, kế toán dịch vụ sẽ liên lạc lại với doanh nghiệp qua email/số điện thoại khai báo ở trên.

4. Chia sẻ hồ sơ của Kế toán dịch vụ qua email/facebook cho các doanh nghiệp khác cùng tham khảo.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?