1. Trang chủ
  2. Xem lại chứng từ đã lập tại giao diện tài liệu dạng danh sách

Xem lại chứng từ đã lập tại giao diện tài liệu dạng danh sách

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ xem lại chứng từ đã lập tại giao diện tài liệu dạng danh sách.

2. Các bước thực hiện

  • Vào giao diện Tài liệu, chọn xem dạng danh sách.
  • Tại tài liệu cần xem chứng từ đã lập, nhấn vào Số chứng từ.

  • Chương trình hiển thị chứng từ đã lập.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?