1. Trang chủ
  2. Xóa tài liệu tạm thời

Xóa tài liệu tạm thời

1. Nội dung

Khi kế toán dịch vụ xóa tài liệu của khách hàng, tài liệu sẽ được chuyển vào thùng rác và có thể phục hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa.

2. Các bước thực hiện

1. Tại thư mục Tài liệu của khách hàng.

  • Xem thư mục Tài liệu từ app ASP.

  • Hoặc xem Thư mục Tài liệu trên AMIS Kế toán của khách hàng.

2. Tại mục Thùng rác, chương trình lưu trữ toàn bộ tài liệu đã xóa trong vòng 30 ngày, có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn tài liệu đó.

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?