1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Hướng dẫn
 4. Nghiệp vụ
 5. Kho
 6. Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp rắp

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp rắp

1. Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp

Nợ TK 154               Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

2. Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp

Nợ TK 155              Thành phẩm

Có TK 154        Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để lắp ráp thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh lắp ráp
 2. Căn cứ vào lệnh lắp ráp kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho linh kiện mang đi lắp ráp
 3. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 6. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi lắp ráp
 7. Sau khi lắp ráp thành phẩm xong, bộ phận lắp ráp đề nghị nhập kho thành phẩm
 8. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 9. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 10. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo thành phẩm được lắp ráp
 • Vào phân hệ Kho/ Vật tư, hàng hóa.

 • Chọn Thêm.

 • Chọn tính chất hàng hóa, dịch vụ là Thành phẩm.
 • Khai báo các thông tin khác của thành phẩm (các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải khai báo).

 

 • Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên thành phẩm trên tab Định mức nguyên vật liệu.

 • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Bước 2: Lập lệnh lắp ráp thành phẩm
 • Vào phân hệ Kho/ tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm lệnh lắp ráp

 • Tại phần Thành phẩm, chọn thành phẩm cần lắp ráp. Ấn vào nút Thêm dòng để chọn thêm các thành phẩm cần lắp ráp khác vào lệnh.
 • Nhập số lượng thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động xác định số lượng các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp căn cứ vào định mức đã khai báo ở bước 1 sang phần Linh kiện lắp ráp.

 • Khai báo các thông tin khác của lệnh lắp ráp, nhấn Cất.

Bước 3: Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp
 • Sau khi nhấn Cất xong lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ.

 • Hệ thống tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang chứng từ xuất kho.
 • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.

Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong
 • Trên chứng từ lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập.

 • Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang chứng từ nhập kho.
 • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..

 

Cập nhật 27/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay