1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R31
 4. Báo cáo doanh thu & số lượng chứng từ phát sinh theo khách hàng

Báo cáo doanh thu & số lượng chứng từ phát sinh theo khách hàng

1. Nội dung

Bổ sung báo cáo doanh thu & số lượng chứng từ phát sinh của từng khách hàng, giúp Kế toán dịch vụ đánh giá được quy mô công ty và khối lượng công việc cần thực hiện cho từng khách hàng. Từ đó có cơ sở để xác định mức phí dịch vụ kế toán phù hợp.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R31: Phần mềm chưa có báo cáo nào thống kê được doanh thu & số lượng chứng từ phát sinh của từng khách hàng để quản lý kế toán dịch vụ có thể kiểm tra một cách nhanh chóng.
 • Từ phiên bản R31: MISA ASP Kế toán đã bổ sung Báo cáo doanh thu & số lượng chứng từ, giúp KTDV dễ dàng xác định được mức phí dịch vụ phù hợp với từng khách hàng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Tại phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo doanh thu & số lượng chứng từ phát sinh theo khách hàng.

 • Tại giao diện của báo cáo, nhấn Chọn tham số

 • Thiết lập các điều kiện về thời gian và những khách hàng cần lấy dữ liệu. Sau đó chọn Xem báo cáo

 • Lưu ý: 

–  Số liệu sẽ được hệ thống tổng hợp vào cuối ngày nên phải sang ngày hôm sau mới có thể xem được báo cáo của ngày hôm trước. (Ví dụ để xem được dữ liệu của ngày 14/02/2023 thì cần xem báo cáo vào ngày 15/02/2023).
–  Thời gian dữ liệu được tính theo thời gian ngày hạch toán hay ngày chứng từ. Không phải là ngày tạo chứng từ. 
– Khi chọn Nhân viên phụ trách chính, phần mềm không đáp ứng dữ liệu nếu nhân viên được chọn không phải là nhân viên phụ trách chính của khách hàng nào.

 • Phần mềm tự động lấy về dữ liệu doanh thu và số lượng chứng từ đã phát sinh trong kỳ báo cáo theo từng khách hàng

 • Tại dữ liệu báo cáo, khi đặt con trỏ chuột lên giá trị của cột Phí dịch vụ cung cấp, sẽ xem được chi tiết phí dịch vụ.

 • Khi click chuột vào giá trị của cột Phí dịch vụ cung cấp, phần mềm tự động chuyển tiếp đến giao diện tab Dịch vụ cung cấp trên phân hệ Khách hàng/ Xem chi tiết.

Cập nhật 30/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan