1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R30
 4. Báo cáo số lượng chứng từ nhập liệu theo nhân viên

Báo cáo số lượng chứng từ nhập liệu theo nhân viên


Tải video giới thiệu tại đây.

1. Nội dung

Bổ sung báo cáo số lượng chứng từ nhập liệu theo nhân viên giúp quản lý kế toán dịch vụ đánh giá được khối lượng công việc (số lượng chứng hạch toán) mà mỗi nhân viên thực hiện được trong kỳ.

2. Chi tiết thay đổi

 • T trước phiên bản R30: Quản lý Kế toán dịch vụ chưa có công cụ để quản lý tiến độ và năng suất làm việc của nhân viên cấp dưới.
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Bổ sung Báo cáo số lượng chứng từ nhập liệu theo nhân viên giúp quản lý KTDV chủ động trong việc phân chia công việc cho nhân viên cấp dưới và cập nhật tiến độ cũng như năng suất làm việc của nhân viên.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ

 • Tại giao diện ASP quản lý, chọn phân hệ Báo cáo/ Báo cáo số lượng chứng từ nhập liệu theo nhân viên.

 • Nhấn Chọn tham số

 • Chọn kỳ báo cáo, nhóm nhân viên và tên nhân viên cụ thể cần lấy dữ liệu
 • Có thể chọn từng khách hàng muốn lấy dữ liệu hoặc click chọn tất cả nếu muốn xem dữ liệu báo cáo trên toàn bộ khách hàng.
 • Sau đó nhấn vào Xem báo cáo

 •  Phần mềm sẽ tự động lấy về dữ liệu số chứng từ nhập liệu hay số chứng từ đã xóa trong kỳ theo mỗi nhân viên, từng khách hàng và theo từng phân hệ cụ thể.

 • Lưu ý: 

– Thời gian dữ liệu được tính theo thời gian của ngày tạo chứng từ. Không phải ngày hạch toán hay ngày chứng từ
– Trong khoảng thời gian lấy dữ liệu, một chứng từ chỉ được tính cho một nhân viên là người thao tác cuối cùng trên chứng từ đó, có thể là xóa, sửa, khôi phục.
– Số liệu sẽ được hệ thống tổng hợp vào cuối ngày nên phải sang ngày hôm sau mới có thể xem được báo cáo của ngày hôm trước. (Ví dụ để xem được dữ liệu của ngày 14/02/2023 thì cần xem báo cáo vào ngày 15/02/2023)

 

 

 

Cập nhật 14/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?