1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R33
 4. Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện nghiệp vụ cuối kỳ theo khách hàng

Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện nghiệp vụ cuối kỳ theo khách hàng

(Tính năng mới trên phiên bản R33, phát hành ngày 14/04/2023)

1. Mục đích

Báo cáo tình hình thực hiện nghiệp vụ cuối kỳ theo khách hàng giúp kế toán dịch vụ đánh giá nhanh tình hình thực hiện các nghiệp vụ cuối kỳ của từng khách hàng. Từ đó xác định được mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R33: Kế toán dịch vụ chưa có công cụ để đánh giá được tình hình thực hiện nghiệp vụ của kỳ theo từng khách hàng.
 • Từ phiên bản R33: MISA ASP bổ sung báo cáo tình hình thực hiện nghiệp vụ cuối kỳ theo khách hàng, giúp KTDV đánh giá được tiến độ hoàn thành dịch vụ kế toán cho từng khách hàng. Từ đó, giúp kiểm soát và đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Báo cáo, người dùng chọn Báo cáo tình hình thực hiện nghiệp vụ cuối kỳ theo khách hàng.

 • Phần mềm sẽ chuyển sang trang giao diện của Báo cáo, người dùng nhấn nút chức năng Chọn tham số để lấy dữ liệu cho báo cáo.

 • Điền các tham số về thời gian và chọn nhân viên phụ trách chính.
 • Sau đó chọn Xem báo cáo

 • Phần mềm sẽ tự động cập nhật lên báo cáo số lượng chứng từ của nghiệp vụ cuối kỳ đã thực hiện theo từng nhân viên và khách hàng.

 • Khi muốn nhóm dữ liệu theo cột, người dùng nhấn vào biểu tượng nhóm cột như hình sau:
 • Người dùng có thể chọn xem theo nhóm nhân viên hoặc nhóm khách hàng chính tùy theo mục đích.

 • Lưu ý:
  Số liệu trên báo cáo được lấy từ dữ liệu của phần mềm MISA ASP Kế toán. Dữ liệu trên phần mềm sẽ được hệ thống tổng hợp vào cuối ngày nên phải sang ngày hôm sau mới có thể xem được báo cáo của ngày hôm trước.
  Thời gian dữ liệu được tính theo thời gian ngày hạch toán hay ngày chứng từ. Không phải là ngày tạo chứng từ. 
  – Khi chọn Nhân viên phụ trách chính, phần mềm không đáp ứng dữ liệu nếu nhân viên được chọn không phải là nhân viên phụ trách chính của khách hàng nào.
Cập nhật 30/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?