1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R46 (Phát hành ngày 23/22/2023)
  4. Bổ sung “Thông tin xuất hóa đơn” vào phần “Sao chép nội dung thanh toán” khi đặt đơn mua mới/gia hạn.

Bổ sung “Thông tin xuất hóa đơn” vào phần “Sao chép nội dung thanh toán” khi đặt đơn mua mới/gia hạn.

1. Nội dung

Bổ sung thêm nội dung “Thông tin xuất hóa đơn” vào phần “Sao chép thông tin hạch toán để người dùng thuận tiện kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi thanh toán.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Tại nội dung của chức năng Sao chép thông tin thanh toán sẽ bao gồm nội dung thông tin xuất hóa đơn như sau:

Cập nhật 21/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?