1. Trang chủ
  2. Chia sẻ tài liệu với doanh nghiệp

Chia sẻ tài liệu với doanh nghiệp

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ cho phép khách hàng có quyền/không có quyền sử dụng chung các thư mục tài liệu đang quản lý.

2. Các bước thực hiện

Người dùng có thể chia sẻ tài liệu với khách hàng trên phân hệ Khách hàng hoặc phân hệ Tài liệu:

2.1. Thực hiện trên phân hệ Khách hàng

1. Vào thư mục tài liệu của khách hàng.

2. Chọn thư mục tài liệu cần chia sẻ với khách hàng đang muốn chia sẻ tài liệu.

3. Tích chọn quyền cho doanh nghiệp làm việc với tài liệu:

  • Quyền Xem: Khách hàng chỉ có thể xem các tài liệu trong thư mục. Chương trình mặc định quyền xem đối với tài liệu được chia sẻ với khách hàng.
  • Quyền Thêm: Khách hàng có thể xem và tải lên/lưu thêm tài liệu vào thư mục.
  • Quyền Xóa: Khách hàng có thể xóa tài liệu trong thư mục.
  • Toàn quyền: Khách hàng có thể thực hiện tất cả các chức năng: Xem, thêm, sửa, xóa….trên thư mục.

4. Thư mục tài liệu sau khi được chia sẻ với khách hàng sẽ có dấu hiệu nhận biết trên danh sách.

2.2. Thực hiện trên phân hệ Tài liệu

Vào phân hệ Tài liệu/ Tài liệu khách hàng.

Sau đó thực hiện các bước tiếp theo tương tự như trên phân hệ Khách hàng

 

 

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?