1. Trang chủ
  2. Chia sẻ tài liệu với doanh nghiệp

Chia sẻ tài liệu với doanh nghiệp

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ cho phép doanh nghiệp có quyền/không có quyền sử dụng chung các thư mục tài liệu đang quản lý tại giao diện Trao đổi.

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Thực hiện trên ASP

1. Vào thư mục tài liệu của doanh nghiệp.

2. Chọn thư mục tài liệu cần chia sẻ với doanh nghiệp.

3. Tích chọn quyền cho doanh nghiệp làm việc với tài liệu:

  • Quyền Xem: Doanh nghiệp chỉ có thể xem các tài liệu trong thư mục.
  • Quyền Thêm: Doanh nghiệp có thể xem và tải lên/lưu thêm tài liệu vào thư mục.
  • Toàn quyền: Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các chức năng: Xem, thêm, sửa, xóa….trên thư mục.

4. Thư mục tài liệu sau khi được chia sẻ với doanh nghiệp sẽ có dấu hiệu nhận biết trên danh sách.

Cách 2: Thực hiện trên AMIS Kế toán

1. Vào thư mục Tài liệu đã lưu của khách hàng trên giao diện trao đổi.

Sau đó thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

 

Cập nhật 26/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?