1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R37 (Phát hành ngày 20/06/2023)
 4. Cho phép KTDV thiết lập các trường thông tin mở rộng trong chi tiết khách hàng/ Khai báo học viên để khai báo các thông tin phát sinh

Cho phép KTDV thiết lập các trường thông tin mở rộng trong chi tiết khách hàng/ Khai báo học viên để khai báo các thông tin phát sinh

1. Mục đích

Cho phép KTDV thiết lập các trường thông tin phát sinh cần theo dõi thêm ngoài các thông tin khai báo ngầm định của phần mềm nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ của KTDV hiệu quả hơn.
Áp dụng cho Khai báo chi tiết khách hàng/ Khai báo học viên.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R37: Phần mềm chỉ cho phép khai báo các thông tin ngầm định. Các thông tin khác phát sinh nhu cầu theo dõi thêm, người dùng chỉ có thể lưu lại tại phần ghi chú trên phân hệ khách hàng. Tuy nhiên tất cả các ghi chú đều hiển thị chung tại một cột nên khi cần xem một thông tin cụ thể của hàng loạt khách hàng thì không xem được.
 • Từ phiên bản R37:  Phần mềm cho phép người dùng thiết lập thêm các trường thông tin mở rộng trong chi tiết khách hàng.
  Người dùng chỉ cần thiết lập trên một khách hàng thì phần trường thông tin mở rộng sẽ tự động được thêm trên toàn bộ khách hàng có trong danh sách.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Hướng dẫn khai báo trường mở rộng trong chi tiết khách hàng. Người dùng thực hiện thao tác tương tự đối với khai báo học viên.

 • Trên phân hệ Khách hàng, tại cột Chức năng, chọn Xem chi tiết

 • Trên giao diện Chi tiết khách hàng, chọn trường Thông tin mở rộng, chọn Tại đây.

 • Phần mềm xuất hiện hộp thoại Thiết lập thông tin mở rộng, cho phép người dùng lựa chọn một trong 15 trường mở rộng.

 • 15 trường mở rộng tương ứng với 15 cột ngầm định ẩn trên bảng danh sách khách hàng.
 • Trên hộp thoại, người dùng tích chọn các trường mở rộng cần thêm và thay đổi tên trên cột Tên trên giao diện.
 • Người dùng có thể lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp bằng cách nhấn vào biểu tượng trỏ xuống trên cột Kiểu dữ liệu.

 • Nhấn Lưu. 

 • Trên trường Thông tin mở rộng đã lưu lại các thiết lập vừa được tạo. Nếu cần thay đổi thiết lập, người dùng chọn Thiết lập thông tin mở rộng để thay đổi thiết lập theo nhu cầu của đơn vị.

 • Khi đã thiết lập thành công, người dùng nhấn F5 trên giao diện trang ASP quản lý để cập nhật dữ liệu mới nhất.
 • Sau đó nhấn vào biểu tượng thiết lập và lựa chọn hiển thị các trường mở rộng vừa được thêm ở trên.
 • Nhấn Áp dụng.

 • Phần mềm sẽ hiển thị các cột tương ứng với các trường mở rộng vừa được thiết lập trên giao diện danh sách khách hàng.

 

Cập nhật 06/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?