1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R39 (Phát hành ngày 22/07/2023)
 4. Cho phép lựa chọn nhân viên ngừng việc tạm thời mà không cần bàn giao, giữ nguyên quyền và công việc đã được phân công khi quay trở lại làm việc

Cho phép lựa chọn nhân viên ngừng việc tạm thời mà không cần bàn giao, giữ nguyên quyền và công việc đã được phân công khi quay trở lại làm việc

Tính năng trên phiên bản R39, phát hành ngày 22/07/2023

1. Nội dung

Phần mềm cho phép nhân viên tạm thời dừng làm việc không cần bàn giao để khi họ quay trở lại làm việc thì vẫn giữ được quyền và công việc trước đây đã phân công.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R39:  Khi nhân viên tạm thời dừng làm việc thì bắt buộc phải bàn giao việc trên phần mềm, tất cả quyền và công việc, khách hàng… đã được phân công sẽ bị xóa hết và chuyển sang cho nhân viên khác và khi quay lại làm việc thì quản lý phải phân quyền lại từ đầu.
 • Từ phiên bản R39: Nhân viên tạm thời dừng làm việc không thể truy cập vào phần mềm để đảm bảo an toàn dữ liệu. Tuy nhiên, các phần phân công công việc, khách hàng,… trước đó vẫn được giữ nguyên.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên ASP quản lý, chọn phân hệ Nhân viên

 • Tại danh sách nhân viên, chọn nhân viên tạm thời ngừng làm việc.
 • Nhấn vào biểu tượng trỏ xuống trên cột chức năng
 • Chọn Khóa đăng nhập

 • Phần mềm xuất hiện hộp thoại cảnh báo. Nhấn để xác nhận khóa đăng nhập

 • Để cho phép nhân viên truy cập phần mềm khi quay trở lại làm việc, người dùng chỉ cần nhấn Mở đăng nhập là nhân viên có thể làm việc bình thường như trước đây.

Cập nhật 18/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan