1. Trang chủ
  2. Đăng ký tài khoản MISA ID

Đăng ký tài khoản MISA ID

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA ID, tài khoản này sử dụng để đăng nhập tất cả các ứng dụng của MISA như: ASP, AMIS Kế toán, AMIS ACT, MISA meInvoice, MISA SME.NET…

2. Các bước thực hiện

1. Truy cập website: id.misa.vn

2. Nhấn Đăng ký ngay.

3. Khai báo thông tin đăng ký, nhấn Đăng ký.

3. Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại hoặc Email vừa nhập ở trên, nhấn Xác nhận.

4. Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID là Số điện thoại/Email và Mật khẩu để khai báo ở trên để đăng nhập vào nền tảng ASP và tất cả các ứng dụng khác của MISA.

Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay