1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R48 (Phát hành ngày 30/12/2023)
  4. Danh sách tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận khi tra cứu tờ khai sẽ chỉ lấy lên tờ khai cuối cùng của mỗi kỳ kê khai

Danh sách tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận khi tra cứu tờ khai sẽ chỉ lấy lên tờ khai cuối cùng của mỗi kỳ kê khai

1. Nội dung

Khi người dùng nộp tờ khai cùng loại và cùng kỳ kê khai của tờ khai đã được Cơ quan thuế chấp nhận rồi thì phần mềm sẽ không cảnh báo tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận, giúp người dùng nắm bắt chính xác tình trạng tờ khai và số lượng tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R48: Tờ khai gốc có trạng thái là chưa được Cơ quan thuế chấp nhận, người dùng thực hiện lập tờ khai bổ sung và Cơ quan thuế đã chấp nhận tờ khai bổ sung nhưng khi người dùng truy cập vào tab Tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận thì phần mềm vẫn hiển thị tờ khai gốc.
  • Từ phiên bản R48: Khi tờ khai bổ sung gần nhất được Cơ quan thuế chấp nhận thì phần mềm sẽ không cảnh báo “Tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận” đối với tờ khai gốc hoặc tờ khai bổ sung trước đó.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Ví dụ: Trên cột Trạng thái tờ khai của Phân hệ Tờ khai và Tiền thuế, tờ khai 04/GTGT bổ sung lần 1 và tờ khai 01/GTGT bổ sung lần 1 có trạng thái là “Không chấp nhận“.
  • Tuy nhiên, tờ khai 04/GTGT bổ sung lần 2 và tờ khai 01/GTGT bổ sung lần 3 là những tờ khai có hiệu lực cao nhất đã được cơ quan thuế chấp nhận.

  • Khi đó, phần mềm sẽ không hiển thị cảnh báo 2 tờ khai: 04/GTGT bổ sung lần 1 và tờ khai 01/GTGT bổ sung lần 1 trên tab “Tờ khai chưa được CQT chấp nhận“:

  • Vì vậy, người dùng sẽ dễ dàng kiểm soát những tờ khai chưa được chấp nhận để kê khai kịp thời, tránh bị phạt do chậm trễ.
Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?