1. Trang chủ
  2. Doanh nghiệp đăng nhập AMIS Kế toán sau khi đăng ký dùng miễn phí

Doanh nghiệp đăng nhập AMIS Kế toán sau khi đăng ký dùng miễn phí

1. Nội dung

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng nhập phần mềm AMIS Kế toán sau khi đăng ký dùng miễn phí trong 01 năm tài chính thành công.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi đăng ký dùng AMIS Kế toán miễn phí trong 01 năm tài chính thành công, MISA gửi thông tin đăng nhập AMIS Kế toán cho khách hàng qua email đã đăng ký.

Trường hợp 1: Email thông báo như sau:

  • Nhấn Đăng nhập ngay.
  • Nhập mật khẩu MISA ID(MISA ID là tài khoản đăng nhập tất cả các ứng dụng của MISA: Amis kế toán, MISA Startbook, MISA SME.NET, MISA meInvoice…)

  • Tích chọn công ty làm việc, nhấn Tiếp tục.

Trường hợp 2: Email thông báo như sau:

  • Nhấn Kích hoạt tài khoản.
  • Thiết lập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập AMIS Kế toán những lần sau và đăng nhập tất cả các ứng dụng khác của MISA), nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Sử dụng tài khoản MISA ID đã có hoặc đã thiết lập để đăng nhập AMIS Kế toán những lần sau.

2. Lưu ý:

Với gói AMIS Kế toán dùng miễn phí trong vòng 1 năm, Doanh nghiệp có tối đa 02 tài khoản người dùng truy cập được vào phần mềm:

  • Tài khoản người dùng thứ nhất (Admin)có quyền gửi chứng từ, xem báo cáo: tài khoản admin này được lấy theo thông tin đăng ký.
  • Tài khoản người dùng thứ 2 chỉ có quyền gửi chứng từ, admin phân quyền cho người dùng này. Xem hướng dẫn phần quyền tại đây.
Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?