1. Trang chủ
 2. KTDV gia hạn Giấy phép sử dụng phần mềm ASP Kế toán cho hàng loạt khách hàng

KTDV gia hạn Giấy phép sử dụng phần mềm ASP Kế toán cho hàng loạt khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn KTDV gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm ASP Kế toán cùng lúc cho hàng loạt khách hàng khi sắp hết hạn sử dụng phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Đặt hàng

1. Tại danh sách Khách hàng, chọn chức năng Gia hạn.

2. Khai báo thông tin khách hàng.

 • Chọn đối tượng xuất hóa đơn: Chọn đối tượng là Khách hàng để hệ thống tự động lấy thông tin xuất hóa đơn theo thông tin của từng khách hàng. Nếu chọn đối tượng Khác thì người dùng phải tự khai báo các thông tin để MISA xuất hóa đơn.
 • Chọn đối tượng gửi thông báo đơn hàng:
  • Ngầm định chọn Kế toán dịch vụ: Chương trình sẽ gửi các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Kế toán dịch vụ.
  • Nếu chọn đối tượng Khác: Kế toán dịch vụ phải tự khai báo thông tin người nhận các thông báo liên quan tới việc đặt hàng và thanh toán đơn hàng cho Kế toán dịch vụ.
 • Tại cột MST/Mã số kinh doanh, người dùng chọn khách hàng cần gia hạn, phần mềm sẽ tự động tải lên thông tin đơn vị được chọn gia hạn sản phẩm và các thông tin người nhận thông báo đơn hàng, thông tin cấp hóa đơn tài chính tương ứng với các lựa chọn trên.

 • Có thể chọn gia hạn phần mềm cho nhiều khách hàng, nhấn Thêm dòng để thêm những Khách hàng khác cần gia hạn phần mềm MISA ASP kế toán.

 • Người dùng kiểm tra lại thông tin gia hạn và nhấn Tiếp tục

3. Xác nhận đơn hàng.

 • Kiểm tra lại danh sách khách hàng gia hạn, năm tài chính gia hạn…
 • Click vào từng khách hàng để kiểm tra lại thông tin chi tiết.
 • Tích chọn Tôi đã kiểm tra và xác nhận thông tin trên là đúng, nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn Đặt hàng.

 • Chương trình sẽ gửi thông tin đơn hàng về email của đối tượng đã chọn tại Bước 2.
 • Sau khi đặt hàng thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo tại biểu tượng hình chuông.

Bước 2: Thanh toán

 • Nhấn vào Xem chi tiết, chương trình tải lên thông tin thanh toán như sau. Chọn Thanh toán ngay

 • Sau đó kiểm tra lại thông tin tại giao diện chi tiết đơn hàng
 • Chọn phương thức thanh toán
 • Nhấn Thanh toán ngay

 • Khi người dùng hoàn thành việc thanh toán, Chương trình sẽ hiển thị thông báo thanh toán thành công.

 • Với trường hợp chủ doanh nghiệp tự thanh toán, người dùng đặt con trỏ chuột tại dòng Sao chép thông tin thanh toán để lấy link thanh toán trực tuyến gửi cho khách hàng:

 • Ngoài ra, trên email nhận email thông tin đơn hàng, thực hiện thanh toán theo nội dung email

 • Hệ thống cũng gửi email thông báo thanh toán thành công:

 •  Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại hạn sử dụng mới và khách hàng có thể tiếp tục sử dụng phần mềm như bình thường.

 

Cập nhật 24/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?