1. Trang chủ
 2. Kế toán dịch vụ gửi tài liệu cho khách hàng qua email hoặc qua các ứng dụng mạng xã hội

Kế toán dịch vụ gửi tài liệu cho khách hàng qua email hoặc qua các ứng dụng mạng xã hội

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ gửi tài liệu cho khách hàng qua email, messenger.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn tài liệu cần gửi.

1. Nhấn vào từng tệp hoặc từng thư mục cần gửi đi.

2. Chọn chức năng chia sẻ qua ứng dụng.

 • Nhấn chọn chức năng ngay trên tệp/thư mục đã chọn.

 • Hoặc chọn trên menubar.

Bước 2: Chọn ứng dụng gửi tài liệu.

Trường hợp 1: Gửi qua email

 • Chọn gửi qua Email.

 • Nhập địa chỉ email người nhận, nhấn Gửi.

Lưu ý: Có thể thay đổi chủ đề email (nếu cần).

Trường hợp 2: Gửi qua Messenger

 • Chọn gửi qua Messenger.

 • Chọn hình thức chia sẻ.
 • Nhập tên người nhận, nhấn Gửi tin nhắn.

Lưu ý: Có thể thêm nội dung mô tả tin nhắn tại mục Nói gì đó về nội dung này…

3. Lưu ý chung

 • Sau khi tài liệu được gửi di, người nhận chỉ cần mở ứng dụng, click chuột vào tài liệu là có thể xem luôn.
 • Chỉ có thể gửi đi từng tệp/từng thư mục.
 • Nếu gửi đi 1 thư mục mà trong đó có cả tệp và thư mục con thì chương trình chỉ gửi đi tệp, không gửi đi thư mục con.
 • Có thể sao chép đường liên kết chia sẻ để gửi tài liệu qua các ứng dụng khác như skype, zoom…

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?