1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ quản lý công nợ khách hàng

Kế toán dịch vụ quản lý công nợ khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ quản lý công nợ của khách hàng.

2. Các bước thực hiện

1. Ghi chép công nợ khách hàng định kỳ.

  • Cập nhật công nợ khi phát sinh hợp đồng.

  • Cập nhật công nợ khi khách hàng thanh toán.

2. Quản lý công nợ khách hàng.

  • Xem nhanh tình hình công nợ khách hàng.

  • Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

  • Báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Khi nhập diễn giải công nợ, chương trình sẽ gợi ý nội dung đã khai báo tại mục Dịch vụ cung cấp, khi tích chọn, chương trình tự động hiển thị giá dịch vụ (có thể sửa lại nếu cần)

    • Xem dịch vụ cung cấp đã khai báo.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?