1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ quản lý tài liệu khi trao đổi với doanh nghiệp trên AMIS Kế toán

Kế toán dịch vụ quản lý tài liệu khi trao đổi với doanh nghiệp trên AMIS Kế toán

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ quản lý tài liệu đã gửi/nhận với doanh nghiệp ngay trên giao diện trao đổi tại AMIS Kế toán của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán dịch vụ cũng có thể tải lên các tài liệu liên quan để quản lý tập trung.

2. Các bước thực hiện

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 03/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?