1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ trao đổi (Chat) nội bộ trực tiếp trên ASP

Kế toán dịch vụ trao đổi (Chat) nội bộ trực tiếp trên ASP

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán nội bộ trao đổi (Chat) với đồng nghiệp trong công ty trực tiếp trên ASP mà không cần trao đổi qua các kênh trao đổi khác.

2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Trao đổi, chọn Trao đổi nội bộ.

2. Nhập tên nhân viên cần trao đổi, nhấn Enter và thực hiện trao đổi.

Cập nhật 07/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?