1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm AMIS Kế toán của khách hàng

Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm AMIS Kế toán của khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ truy cập vào AMIS Kế toán (gói miễn phí) của khách hàng để thực hiện các công việc kế toán được thuê.

2. Các bước thực hiện

Sau khi đăng ký dùng miễn phí 01 năm sử dụng AMIS Kế toán thành công:

  • MISA sẽ gửi email thông báo cho Kế toán dịch vụ.

  • Kế toán dịch vụ vào mục Khách hàng trên ứng dụng ASP, nhấn Xem dữ liệu để truy cập tài khoản AMIS Kế toán của doanh nghiệp.

  • Kế toán dịch vụ thực hiện công việc kế toán cho khách hàng trên AMIS Kế toán.

3. Lưu ý:

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?