1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R42 (Phát hành ngày 18/09/2023)
  4. Lưu dữ liệu học viên thành dữ liệu mẫu

Lưu dữ liệu học viên thành dữ liệu mẫu

Tính năng trên phiên bản R42, phát hành ngày 18/09/2023

1. Mục đích

Cho phép người dùng lưu dữ liệu mẫu từ dữ liệu của những học viên xuất sắc trong quá trình đào tạo để các học viên khác có thể tham khảo.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Tại phân hệ Đào tạo, chọn tab Học viên
  • Nhấn trỏ xuống tại dòng Xem dữ liệu trên cột Chức năng
  • Chọn Lưu thành DL mẫu

  • Phần mềm tải lên hộp thoại Lưu thành dữ liệu mẫu

  • Người dùng điền Tên dữ liệu mẫu
  • Nhấn Lưu để hoàn thành. Dữ liệu mẫu sẽ được lưu vào khóa học tương ứng với lớp học của học viên đó.
Cập nhật 18/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?