1. Trang chủ
  2. Nhắc nhở công việc quá hạn, công việc cần thực hiện cho kế toán dịch vụ

Nhắc nhở công việc quá hạn, công việc cần thực hiện cho kế toán dịch vụ

1. Nội dung

Chương trình nhắc nhở các công việc quá hạn, công việc cần thực hiện trong ngày, trong tuần giúp kế toán dịch vụ thực hiện đúng tiến độ công việc.

2. Chi tiết trên phần mềm

Dựa vào kế hoạch công việc mà kế toán dịch vụ đã cập nhật, chương trình sẽ hiển thị các công việc đã quá hạn, các công việc cần thực hiện trong ngày, trong tuần cho kế toán dịch vụ.

  • Tại mục Công việc, chương trình hiển thị như sau:

  • Nhấn vào từng mục để xem chi tiết nội dung công việc.
Cập nhật 04/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?