1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R47
  4. Phân quyền đối với phần “Dịch vụ cung cấp” của KH trên ASP Quản lý

Phân quyền đối với phần “Dịch vụ cung cấp” của KH trên ASP Quản lý

1. Nội dung

Phần mềm tách riêng mục Dịch vụ cung cấp của khách hàng trong mục phân quyền nhân viên trên MISA ASP Quản lý để có thể phân quyền chi tiết cho nhân viên.

2. Cách thực hiện

  • Trên MISA ASP Quản lý, chọn Vai trò và quyền hạn:

  • Chọn vai trò cần thiết lập quyền, tại mục Quyền trên ASP Quản lý, người dùng có thể thực hiện phân quyền cho nhân viên được Xem hoặc Sửa dịch vụ cung cấp.

 

Cập nhật 05/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?