1. Trang chủ
  2. Chia sẻ tài liệu của khách hàng cho nhân viên

Chia sẻ tài liệu của khách hàng cho nhân viên

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý kế toán dịch vụ phân quyền cho nhân viên trong đơn vị được phép xem, sửa, xóa hoặc chỉ xem… các tài liệu để bảo mật tài liệu kế toán của khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Thực hiện trên ASP

Tải phim hướng dẫn tại đây.

  • Thêm: Có quyền Tạo thư mục mới, tải tệp, tải thư mục lên chương trình.
  • Xem: Chỉ có quyền xem tài liệu.
  • Sửa: Có quyền thực hiện các hoạt động: Sửa tài liệu, sửa tên tài liệu, di chuyển tài liệu, đổi tên file tài liệu…

Lưu ý: Người dùng có quyền sửa tài liệu chỉ di chuyển được tài liệu vào các thư mục được phân quyền.

  • Xóa: Có quyền xóa và phục hồi tài liệu xóa.
  • Toàn quyền: Có toàn bộ các quyền nêu trên.

Cách 2: Thực hiện trên AMIS Kế toán

Vào thư mục Tài liệu đã lưu của khách hàng trên AMIS Kế toán, sau đó thực hiện tương tự như cách 1.

3. Lưu ý chung:

  • Nhân viên được phân quyền chức năng nào thì chỉ thực hiện được chức năng đó trên tài liệu được phân quyền.
  • Có thể thay đổi/cắt quyền của nhân viên trên tài liệu của khách hàng.
  • Sau khi được phân quyền/thay đổi quyền/cắt quyền trên tài liệu của khách hàng, nhân viên sẽ nhận được thông báo. Theo dõi thông báo tại biểu tượng hình chuông góc trên bên phải màn hình.
  • Nhân viên có quyền làm việc với toàn bộ thư mục con và tài liệu trong thư mục được phân quyền. Xem tài liệu được phân quyền tại mục Chia sẻ với tôi.

Cập nhật 27/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay