1. Trang chủ
  2. Quản lý khách hàng theo từng nhóm

Quản lý khách hàng theo từng nhóm

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý khách hàng theo từng nhóm.

2. Các bước thực hiện

1. Tạo nhóm khách hàng.

  • Thêm mới nhóm khách hàng tại mục Khách hàng.

  • Danh sách nhóm khách hàng hiển thị nhóm khách hàng vừa thêm.

2. Phân nhóm cho khách hàng.

  • Phân nhóm khi thêm khách hàng mới.

  • Hoặc phân nhóm cho khách hàng cũ.

3. Xem nhanh danh sách khách hàng theo nhóm.

 

 

Cập nhật 06/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?