1. Trang chủ
 2. Tạo mới mẫu công việc trên Webapp

Tạo mới mẫu công việc trên Webapp

1. Mục đích

Giúp kế toán dịch vụ biết cách tạo mẫu công việc để xây dựng quy trình làm việc chi tiết cho các đầu việc lớn hoặc các gói dịch vụ kế toán mà họ cung cấp.

2. Các bước thực hiện

2.1 Mở màn hình Tạo mẫu công việc

Để mở màn hình tạo mẫu công việc, có 3 cách:

Cách 1: Chọn Tạo mẫu công việc trên phân hệ “Công việc

 • Trên webapp ASP, chọn tab “Công việc“, nhấn vào mũi tên bên cạnh chữ Quản lý mẫu công việc, chọn “Tạo mẫu công việc

Cách 2: Chọn Tạo mẫu công việc trên màn hình Quản lý mẫu

 • Trên webapp ASP, chọn tab “Công việc“, nhấn vào chữ Quản lý mẫu công việc
 • Trên màn hình Quản lý mẫu công việc, nhấn vào nút Tạo mẫu công việc

Cách 3: Chọn Tạo mẫu công việc trên màn hình Chi tiết công việc

 • Trên webapp ASP, chọn tab Công việc, nhấn vào nút Thêm công việc
 • Tại giao diện Thêm công việc, chọn Thêm mới:

2.2 Nhập thông tin mẫu công việc

 • Nhập tên mẫu công việc và ghi chú:
 • Tích chọn Lặp lại nếu đây là công việc phải thực hiện hàng kỳ
 • Chọn thời gian lặp lại:
Ví dụ: Nếu chọn lặp lại hàng ngày thì phần mềm sẽ hiển thị các lần lặp sau vào những ngày tiếp theo

2.3 Tạo các công việc chi tiết của công việc mẫu

 • Nhấn nút Thêm để tạo công việc chi tiết nằm trong công việc mẫu
 • Nhập tên và liệt kê các đầu việc cần làm trong công việc chi tiết. Nhấn Lưu sau khi nhập xong thông tin.
 • Tiếp tục thêm công việc chi tiết vào mẫu công việc để tạo thành một quy trình làm việc.
 • Trong trường hợp không có nhu cầu theo dõi vè thực hiện công việc nữa, KTDV có thể thực hiện xóa công việc chi tiết bằng cách nhấn đúp chuột vào công việc chi tiết và chọn chức năng Xóa:
 • Sau khi thêm xong các công việc chi tiết, nhấn Lưu để lưu lại mẫu công việc vừa tạo. Chương trình sẽ hiển thị thông báo lưu mẫu công việc thành công:
Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?