1. Trang chủ
  2. Thêm công việc hàng loạt

Thêm công việc hàng loạt

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ:

  • Thêm công việc cùng lúc cho hàng loạt nhân viên nếu phát sinh công việc mà toàn bộ nhân viên đều phải thực hiện.
  • Hoặc thêm công việc cùng lúc cho hàng loạt khách hàng với những công việc như Kê khai thuế GTGT, lập báo cáo tài chính… định kỳ, giúp tiết kiệm thời gian cho quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Thêm công việc cùng lúc cho hàng loạt nhân viên

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Thêm công việc cùng lúc cho hàng loạt khách hàng

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay