1. Trang chủ
  2. Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên

Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên

1. Nội dung

Hướng dẫn theo dõi tiến độ thực hiện công việc giúp kế toán dịch vụ quản lý được tình trạng xử lý công việc của nhân viên theo khách hàng, thời gian, trạng thái công việc để phân công, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Các bước thực hiện

1. Nhân viên cập nhật tiến độ thực hiện công việc định kỳ

Theo quy định tại mỗi đơn vị, định kỳ hoặc khi có thay đổi tiến độ công việc, nhân viên kế toán dịch vụ cập nhật trạng thái công việc như sau:

  • Vào mục Công việc, chọn công việc cần cập nhật tiến độ.
  • Chọn trạng thái công việc.

Lưu ý: Theo dõi quá trình thực hiện công việc theo hướng dẫn tại đây.

2. Xem báo cáo tình hình thực hiện công việc

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?