1. Trang chủ
  2. Thiết lập hiển thị thông tin định danh của Kế toán dịch vụ trên giao diện Trao đổi (Chat) với doanh nghiệp

Thiết lập hiển thị thông tin định danh của Kế toán dịch vụ trên giao diện Trao đổi (Chat) với doanh nghiệp

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý kế toán dịch vụ thiết lập hiển thị cụ thể tên kế toán dịch vụ/vai trò của kế toán dịch vụ trên màn hình Chat với doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn biểu tượng cài đặt trên góc phải màn hình, chọn Trao đổi.

Hoặc nhấn biểu tượng avatar của Kế toán dịch vụ trên đoạn chát với doanh nghiệp, nhấn Tùy chỉnh.

2. Chọn tên hiển thị tên hoặc vài trò kế toán dịch vụ, nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

    • Thiết lập tại đây sẽ thay đổi tên định danh của tất cả kế toán dịch vụ.
    • Có thể thiết lập lại tên định danh của kế toán dịch vụ, thực hiện tượng tự như trên.

3. Trên màn hình Chat của doanh nghiệp sẽ hiển thị tên/vai trò của kế toán dịch vụ theo thông tin đã thiết lập.

Cập nhật 17/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?