1. Trang chủ
  2. Thiết lập hiển thị thông tin trên danh sách khách hàng

Thiết lập hiển thị thông tin trên danh sách khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập hiển thị/ không hiển thị các thông tin trên danh sách khách hàng phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Khách hàng, nhấn biểu tượng bánh răng.

2. Chương trình đã chọn sẵn các thông tin hiển thị trên danh sách khách hàng, bỏ tích chọn các thông tin không có nhu cầu hiển thị, nhấn Áp dụng.

Lưu ý:

    • Có thể thay đổi vị trí các cột thông tin trên danh sách.

    • Cột Ghi chú: Ghi các điểm cần lưu ý khi tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng. 
    • Nếu bỏ theo dõi khách hàng thì trên danh sách sẽ không hiển thị khách hàng đó nữa. 

    • Khi cần hiển thị thông tin của tập khách hàng đã bỏ theo dõi thì thực hiện lọc thông tin, trên cột Bỏ theo dõi sẽ hiển thị dấu hiệu nhận biết khách hàng đã Bỏ theo dõi.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cập nhật 21/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?