1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm, lọc thông tin trên các giao diện dạng danh sách

Tìm kiếm, lọc thông tin trên các giao diện dạng danh sách

1. Nội dung

Trên các giao diện dạng danh sách có thể: Lọc theo cột, căn chỉnh kích thước cột, thay đổi vị trí cột, xuất excel danh sách công việc…

2. Các bước thực hiện

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?