1. Trang chủ
  2. Trích dẫn/thu hồi tin nhắn đã gửi khi trao đổi

Trích dẫn/thu hồi tin nhắn đã gửi khi trao đổi

1. Nội dung

Hướng dẫn trích dẫn tin nhắn để nhanh chóng nhắc lại nội dung tin nhắn đã trao đổi trước đó và thu hồi tin nhắn đã gửi nhầm khi trao đổi giúp hạn chế những hiểu nhầm không đáng có.

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Trích dẫn tin nhắn

  • Khi trao đổi (Chat) tại nội dung tin nhắn cần trích dẫn, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Trích dẫn.

  • Gõ câu trả lời kèm nội dung trích dẫn.

  • Câu trả lời kèm trích dẫn.

2. Thu hồi tin nhắn

  • Khi trao đổi (Chat) tại nội dung tin nhắn cần thu hồi, nhấn biểu tương 3 chấm, chọn Thu hồi tin nhắn.
    • Thu hồi tin nhắn dạng văn bản.

    • Thu hồi tin nhắn dạng tệp, hình ảnh.

  • Nội dung tin nhắn sau khi đã được thu hồi.

Lưu ý: Chỉ có thể thu hồi tin nhắn trong vòng 1 giờ đồng hồ kể từ khi gửi.

Cập nhật 27/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?