1. Trang chủ
  2. Xem lại lịch sử thao tác của nhân viên

Xem lại lịch sử thao tác của nhân viên

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý kế toán dịch vụ xem lại lịch sử thao tác của nhân viên trên ASP: Biết được cụ thể nhân viên nào đã thực hiện những thao tác gì vào thời gian nào và chi tiết nội dung của thao tác đó phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Thiết lập/Nhật ký truy cập.

2. Xem lịch sử thao tác của nhân viên.

Lưu ý: Có thể kiểm tra nhanh thao tác cụ thể cùng từng nhân viên theo thời gian.

Cập nhật 01/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?